Podpis elektroniczny w postaci "Profilu Zaufanego" możesz wykorzystać do załatwiania firmowych spraw w urzędach państwowych. Oszczędza to sporo czasu. Oto linki pomocne w założeniu Profilu Zaufanego na portalu ePUAP oraz kilka linków bezpośrednich do konkretnych wniosków np. do portalu CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej gdzie możesz elektronicznie założyć działalność gospodarczą lub dokonać zmian w danych w już istniejącej firmie.

 

Rejestracja w Portalu ePUAP

Lista urzędów potwierdzających Profil Zaufany

Zakładanie działalności gospodarczej

Zaświadczenia o tym, że prowadzisz działalność gospodarczą

Dofinansowanie już istniejącej firmy

Tutaj znajdziesz dokumenty związane z rozliczeniem podatków