Czym jest moduł FelaMiMail programu eGroupWare? Co potrafi moduł poczty elektronicznej programu eGroupWare? Do czego możesz użyć modułu FelaMiMail?

Czym jest moduł FelaMiMail programu eGroupWare?

Moduł FelaMiMail jest programem poczty elektronicznej, który służy do:

 • zarządzania komunikacją elektroniczną z ludźmi z otoczenia firmy (klienci, dostawcy, kontrahenci itd.)
 • automatycznego wysyłania powiadomień mailowych o terminach wpisanych w module Kalendarz oraz o „zleconych” zadaniach w module CRM Dziennik

Moduł ten jest bardzo prosty w obsłudze. Pozwala ma zarządzanie dowolną ilością kont poczty e-mail oraz na automatyzowanie tworzenia masowej korespondencji e-mailowej.

Co potrafi moduł poczty elektronicznej programu eGroupWare?

To co niewątpliwie wyróżnia moduł FelaMiMail wśród innych programów pocztowych to:

 • możliwość łatwego tworzenia rozbudowanych szablonów wiadomości i udostępniania tych szablonów pozostałym współpracownikom,
 • możliwość automatycznego zapisywania treści wiadomości i jej załączników jako notatki Dziennika CRM.

 

Moduł FelaMiMail automatyzuje:

 1. tworzenie wiadomości e-mail:
 • można przygotować szablony wiadomości z załącznikami i wykorzystywać je do szybkiego tworzenia "standardowych" wiadomości np. dla klientów,
 • można przygotować dowolną ilość sygnaturek (podpisów okolicznościowych) i wstawiać je do wiadomości stosownie do potrzeb,
 1. tworzenie masowych mailingów:
 • można w łatwy sposób utworzyć wiadomość i wysłać ją (jednym kliknięciem) jako mailing do określonej (dowolnie dużej) listy adresowej
 1. tworzenie z wiadomości notatek Dziennika CRM:
 • można za pomocą 2-ch kliknięć utworzyć notatkę z wiadomości (wysyłanych i odbieranych) i przypisać ją do:
 • osoby z Kontaktów książki adresowej,
 • realizowanych Zadań zapisanych w Dzienniku CRM,
 • Projektów utworzonych w Menadżerze projektów,

Przy czym w utworzonych notatkach automatycznie są zapisywane wszystkie dołączone do wiadomości pliki (pdf’y, doc’e, xls’y itp.)

Do czego możesz użyć modułu FelaMiMail?

Modułu FelaMiMail programu eGroupWare możesz używać jako podstawowego programu pocztowego służącego do komunikacji e-mailowej.

W FelaMiMail dzięki dostępnym funkcjom:

 1. Możesz tworzyć szablony najczęściej wysyłanych wiadomości (np. szablony ofert mailowych, odpowiedzi na reklamacje, wezwania do zapłaty itp.). Szablony te możesz tworzyć i później powielać wraz z załącznikami – jest to unikalna cecha tego programu pocztowego,
 2. Możesz współdzielić utworzone szablony wiadomości ze współpracownikami przydzielając im odpowiednie prawa dostępu – to również jest unikalna cecha tego programu pocztowego,
 3. Możesz zdefiniować różne podpisy dla własnych wiadomości e-mailowych (np. mniej lub bardziej oficjalne, podpisy okolicznościowe, podpisy zawierające linki do różnych ofert itd.)
 4. Możesz w prosty sposób wysyłać mailingi do nawet bardzo rozbudowanych list adresowych - ukrywając przy tym listę adresatów,
 5. Możesz zapisywać otrzymane i wysyłane wiadomości jako notatki Dziennika CRM przyporządkowane do osób zapisanych w kontaktach, do zadań, do projektów, do zasobów czy też jako uzupełnienie do artykułów w firmowej Bazie Wiedzy,
 6. Możesz w dowolny sposób zarządzać folderami swoich skrzynek e-mailowych.

 

<<< Opis modułu CRM Dziennik ....... Lista modułów eGroupWare ....... Opis modułu Baza Wiedzy >>>