Czym jest CRM Dziennik w programie eGroupWare? Co znajdziesz w module CRM programu eGroupWare? Do czego możesz użyć modułu CRM Dziennik?    

Czym jest CRM Dziennik w programie eGroupWare?

  CRM Dziennik jest miejscem zarządzania informacją i zadaniami. W dzienniku są gromadzone informacje:

 • o kontaktach z kontrahentami (klientami, dostawcami itd.),
 • o tym co się dzieje w otoczeniu firmy i o działaniach konkurencji,
 • o zadaniach do wykonania i o postępie w wykonaniu zadań.

W module CRM Dziennik odbywa się również zlecanie/przekazywanie zadań do wykonania oraz odnotowywanie postępów w ich realizacji. W tym miejscu programu eGroupWare zarządza się pracą zadaniową.   

Co znajdziesz w module CRM programu eGroupWare?

  Moduł CRM Dziennik został tak zaprogramowany aby w maksymalnym stopniu ułatwić tworzenie notatek, ich oznaczanie i przypisywanie do innych elementów programu eGroupWare. Głównym celem modułu jest ułatwienie użytkownikowi szybkiego notowania, klasyfikowania i docierania do potrzebnej informacji. Dlatego utworzono tu cztery różne typy notatek:

 1. Notatka
 2. Notatka z rozmowy telefonicznej
 3. Notatka sporządzona z korespondencji e-mail
 4. Zadanie

Dzięki takiemu podziałowi uzyskuje się uporządkowanie w gromadzeniu i obróbce informacji. Każdy z tych typów notatek służy innemu celowi i jest także wspierany przez różne dodatkowe funkcje.  

Notatka

– jest najprostszą formą gromadzenia informacji i odpowiada czystej kartce, na której możesz zapisać dowolną informację. Mimo swej prostoty ma:

 • dwa statusy (niedokończona, wykonana),
 • można ją podlinkować do dowolnego elementu eGroupWare (np. do osoby w kontaktach),
 • można do niej „przypiąć” dowolny plik elektroniczny (np. zeskanowaną ofertę konkurencji),
 • można ją przekazać do wglądu innym członkom zespołu,
 • można ją również przyporządkować do projektu.

 

Notatka z rozmowy telefonicznej

– odnosi się do rozmów telefonicznych. Za jej pomocą:

 • możesz zaplanować wykonanie rozmowy telefonicznej,
 • możesz zaznaczyć iż spodziewasz się w danym czasie rozmowy przychodzącej (od konkretnej osoby dzięki powiązaniu z kontaktem),
 • możesz zanotować co było przedmiotem przeprowadzonej rozmowy.

Tą notatkę można oczywiście podlinkować do dowolnego elementu eGroupWare, podpiąć do niej pliki, przekazać do wglądu współpracownikom i przyporządkować do projektu.  

Notatka sporządzona z korespondencji e-mail

– ma identyczne parametry jak zwykła notatka z tą różnicą, że tworzona jest automatycznie ze wskazanej wiadomości e-mail. Jako jej opis zapisywana jest treść maila, wraz z nią zapisują się wszystkie pliki znajdujące się w załącznikach wiadomości, i automatycznie jest przypisywana do osoby zapisanej w kontaktach, do której trafiła lub, od której otrzymaliśmy wiadomość.  

Zadanie

– to najbardziej rozbudowany typ notatki. Posiada wszystkie cechy notatki zwykłej wzbogacone o funkcjonalność pozwalającą na śledzenie statusu realizacji. Zadania można zlecać, akceptować, ustawiać stopień ich wykonania w %, można je wyceniać podpinając pod projekty, a także można automatyzować tworzenie zapisów zadań robiąc ich szablony. Zadanie oprócz gromadzenia informacji służy również do zlecania pracy i kontrolowania jej wykonania. Do zadań jest przypisana funkcja powiadomień (o zbliżającym się terminie rozpoczęcia i/lub zakończenia, o podjęciu zadania lub jego odrzuceniu, o przeterminowaniu itp.)  

Do czego możesz użyć modułu CRM Dziennik?

 

W module CRM Dziennik programu eGroupWare:

 1. możesz kontrolować realizację własnych zadań:
  • możesz zapisywać zadania, które masz wykonać
  • możesz ustalać terminy, w których chcesz się tymi zadaniami zająć (lub musisz się nimi zająć)
  • możesz bezpośrednio do zadań podpinać wszystko co jest konieczne do ich wykonania (kontakty, dokumenty, zgromadzone informacje itp.)
  • możesz planować rozmowy telefoniczne
  • możesz kontrolować stopień wykonania własnych zadań
  • możesz odnotowywać wszystkie informacje związane z wykonywaną pracą
 2. możesz zlecać zadania swoim podwładnym i nadzorować ich wykonywanie:
  • możesz za pomocą zadań rozdzielać pracę
  • możesz zapisywać zadania dla konkretnego użytkownika
  • możesz wyznaczyć podwładnemu termin wykonania zadania
  • możesz ustawić przypomnienia dla zleconych zadań
  • możesz kontrolować i korygować realizację zleconych zadań
  • możesz usystematyzować sposób raportowania w firmie
  • możesz przeglądać informacje gromadzone przez podwładnych
 3. możesz kontrolować:
  • stopień i sposób realizacji zadań (kiedy zadanie jest realizowane, na jakim etapie realizacji się znajdują się konkretne zadania, czy wszystkie elementy zadania zostały wykonane)
  • sposób gromadzenia i udostępniania informacji w firmie (jak i z czym należy wiązać odnotowywane informacje, jaka ma być struktura informacji itp.)
  • wydajność pracy podwładnych (ile i jak skomplikowanych zadań wykonują poszczególni pracownicy w konkretnym przedziale czasowym)

 

  <<< Opis modułu Adresy i kontakty ....... Lista modułów eGroupWare ....... Opis modułu FelaMiMail >>>