Czym jest kalendarz w programie eGroupWare? Co potrafi moduł Kalendarz programu eGroupWare? Do czego możesz użyć modułu Kalendarz?    

Czym jest kalendarz w programie eGroupWare?

  Kalendarz jest centralnym miejscem do zarządzania:

 • czasem pracy wszystkich członków zespołu,
 • czasem zarezerwowanym na pracę z klientami,
 • rezerwacjami zasobów firmy.

W kalendarzu odnotowuje się każde wydarzenie związane z realizacją pracy (spotkania, praca nad wyznaczonymi zadaniami, delegacje, rezerwacje sprzętu np. firmowego samochodu, realizację usług dla klienta itp.). Dzięki temu zawsze wiadomo kto i czym się zajmuje w danym czasie oraz jakich środków (zasobów firmy) używa do realizacji swojej pracy.   

Co potrafi moduł Kalendarz programu eGroupWare?

 

Moduł Kalendarz automatycznie:

 1. Wyszukuje wolne terminy i pilnuje aby się nie powielały:
  • W przypadku terminów użytkowników ostrzega oraz wymaga potwierdzenia przy zapisie dla dublujących się lub nakładających terminów
  • W przypadku rezerwacji zasobów (samochodu, sali konferencyjnej itp.) nie pozwala na zarezerwowanie zasobu w zajętym terminie
 2. Tworzy zbiorczy planer dla grupy roboczej, co pozwala zobaczyć jak są obciążeni pracą poszczególni członkowie zespołu
 3. Tworzy zbiorczy planer dla zasobów firmy, co pozwala na szybkie sprawdzenie rezerwacji poszczególnych zasobów
 4. Udostępnia widok kalendarzy członków grupy roboczej oraz widok wszystkich terminów dla całej grupy roboczej
 5. Udostępnia widok rezerwacji dla poszczególnych zasobów firmy
 6. Udostępnia funkcje filtrowania zapisanych zdarzeń:
  • Zgodnie z przypisaniem do własnych kategorii
  • Zgodnie ze statusem zdarzeń (propozycja, potwierdzony, nie potwierdzony itd.)
 7. Udostępnia funkcje wyszukiwania zapisanych zdarzeń
 8. Udostępnia 10 wstępnie zdefiniowanych widoków (dzienny, czterodniowy, tygodniowy bez weekendu, tygodniowy z weekendem, trzech tygodni, miesięczny, roczny, planer według kategorii, planer według użytkowników, listy)
 9. Pilnuje aby wyświetlać użytkownikowi tylko te informacje i funkcje, do których jest uprawniony (ogranicza dostęp do zastrzeżonych terminów innych użytkowników lub rezerwacji konkretnych zasobów)

 

Do czego możesz użyć modułu Kalendarz?

 

W module Kalendarz programu eGroupWare:

 1. możesz planować i kontrolować własny czas pracy:
  • możesz zapisać dowolny własny termin i wskazać czy ma blokować zaznaczony czas czy nie (termin może być związany z praca lub oznaczony jako prywatny)
  • możesz zarezerwować zasób firmy (samochód, salę konferencyjną itp.) potrzebny Ci do wykonania zadań
 2. możesz planować i kontrolować czas pracy swoich podwładnych:
  • możesz wyszukać wolne terminy w kalendarzu dla konkretnego użytkownika
  • możesz wyznaczyć podwładnemu termin wykonania zadania
  • możesz ustalić alarmy przypomnień dla zleconych terminów
  • możesz kontrolować realizację zleceń
 3. możesz planować czas pracy z klientami:
  • możesz kontrolować rezerwacje terminów dla klientów
  • możesz rezerwować zasoby niezbędne do obsługi klientów
  • możesz przypisywać do terminów zarezerwowanych dla klienta konkretnego pracownika, który będzie obsługiwał klienta

 

  <<< Opis programu eGroupWare ....... Lista modułów eGroupWare ........ Opis modułu Adresy i kontakty >>>