egroupware

Co to jest eGroupWare? Co trzeba zrobić aby korzystać z programu eGroupWare? Do czego możesz użyć programu eGroupWare?

Co to jest eGroupWare?

eGroupWare jest open souce'owym programem komputerowym napisanym w technologii PHP i przeznaczonym do wspomagania pracy grupowej. Tak naprawdę program to platforma składająca się z wzajemnie powiązanych modułów obsługujących różne obszary pracy w firmie. Zawiera między innymi moduł do obsługi poczty elektronicznej, moduł kalendarza grupowego, dziennik zdarzeń zawierający notatki i zadania, moduł do planowania pracy, moduł do gromadzenia wiedzy, moduł do zarządzania dokumentami i plikami itd..

W sumie w eGroupWare jest 28 funkcjonalnych modułów. Program ten wyróżnia przede wszystkim prostota w użytkowaniu i przemyślany sposób wiązania różnych czynności i zapisów. Dzięki relacjom i powiązaniom wpisów uzyskujemy łatwy dostęp do gromadzonych informacji oraz dokumentów.

Zobacz podstawową funkcjonalność tego doskonałego programu do zarządzania pracą grupową w poniższym wideo:

 

 

Co trzeba zrobić aby korzystać z programu eGroupWare?

Użytkownicy nie potrzebują instalować na swoich komputerach żadnego oprogramowania. Do łączenia się z programem i pracy na nim wystarcza jedna z popularnych przeglądarek internetowych: IE, Opera, Firefox itp.. Jednak sam program musi być zainstalowany na serwerze. Do poprawnej pracy eGroupWare potrzebuje środowiska serwerowego: Linux 32 / 64 Bit (CentOS, openSuSE, RedHat, Debian, Ubuntu server LTS, SuSE SLES) oraz: Web server, DB server, Mail server, LDAP server. Środowisko trzeba odpowiednio skonfigurować, tak aby praca na eGroupWare była wydajna i stabilna. Program posiada bardzo dużą funkcjonalność ale aby z niej korzystać niezbędne jest skonfigurowanie zarówno parametrów programu jak i uprawnień poszczególnych użytkowników.

Do czego możesz użyć programu eGroupWare?

Najogólniej rzecz ujmując programu tego można użyć:

 1. do sporządzenia planu działania dla całej firmy jak również planów dla poszczególnych jej działów,
 2. do zorganizowania całego zaplecza niezbędnego do efektywnej pracy (wzorów dokumentów, instrukcji postępowania, źródeł wiedzy, szablonów pism i zadań itp.)
 3. do kierowania pracą całego zespołu firmy (rozdawania zadań, raportowania, gromadzenia dokumentacji, sprawdzania postępów w realizacji planu itd.)
 4. do gromadzenia wiedzy i kontrolowania rozwoju firmy (optymalizacji struktury organizacyjnej firmy, automatyzacji standardowych czynności itp.)

Oczywiście jest to tylko "wierzchołek" możliwości programu eGroupWare jakie możesz wykorzystać do organizowania i zarządzania własną firmą. Szczegółowy opis dostępnych w programie funkcjonalności znajdziesz w opisie poszczególnych modułów:

 1. Moduł Kalendarz
 2. Moduł Adresy i kontakty
 3. Moduł CRM Dziennik
 4. Moduł FelaMiMail
 5. Moduł Baza Wiedzy
 6. Moduł Menadżer plików
 7. Moduł Menadżer projektów
 8. Moduł Czas pracy
 9. Moduł Zakładki
 10. Moduł Zasoby
 11. Moduł Śledzenia
 12. Moduł Wiadomości
 13. Moduł Strona Internetowa
 14. Moduł Strony Wiki
 15. Moduł Głosowania
 16. Moduł Strona główna
 17. Moduł (rozszerzeń) Ustawienia
 18. Moduł (rozszerzeń) Powiadomienia
 19. Moduł (rozszerzeń) Import Eksport
 20. Moduł (rozszerzeń) Rejestracja
 21. Moduł (rozszerzeń) Serwer CalDAV, CardDAV i GroupDAV
 22. Moduł (rozszerzeń) syncml
 23. Moduł (rozszerzeń) emailadmin
 24. Moduł Administrator
 25. Moduł (administracyjny) SiteMgr
 26. Moduł (administracyjny) e-Szablon
 27. Moduł (administracyjny) SambaAdmin
 28. Moduł (administracyjny) Narzędzie tłumacza